Vild Vätterfisk

Här hittar du fakta om röding och andra goda matfiskar från Vättern, inspirerande recept och på vilka restauranger du kan avnjuta Vätterröding.

Lär känna dina yrkesfiskare runt sjön!

Om oss

Ett samarbete mellan yrkesfiskarena runt Vättern

Projektet har som mål att hitta lokala lösningar för distribution och konsumtion av Vild Vätterfisk. Att sprida kännedom hos restauranger och konsumenter om den fina matfisk som finns i Vättern. Allt yrkesfiske sker med omtanke och hänsyn till framtida generationer, närfiskat och hållbart. 
All fisk  är certifierad via Närfiskat. 

Organisationen som driver projektet är Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund.

Projektet är finansierat av Europeiska fiskerifonden och Matlandet.

Svensk godkänt spårbart

Hållbar utveckling

För att Du skall känna Dig trygg med att Vild Vätterfisk är en hållbar produkt är all fisk certifierad via Närfiskat.

Reglerna är enkla. Yrkesfiskaren skall garantera att man fiskar enligt de regler och förordningar som finns och dokumentation från fångst till krögaren/detaljhandel krävs för full spårbarhet.

Regler i sammandrag för NÄRFISKAT

  • Fisk och skaldjur skall vara fångade i närområdet, dvs havsområden kring Sverige, Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak, Östersjön eller i insjö. 
  • Fisk och skaldjur skall vara fångade inom lagstadgad svensk fiskekvot och med godkända fiskemetoder. Icke kvoterade arter kan ingå.
  • Fisk och skaldjur skall vara fångade av licensierade svenska fiskare.
  • Fisk och skaldjur hanteras av yrkesfiskare, fiskhandlare med flera, vilka har genomgått utbildning och tecknat avtal med NÄRFISKAT.
  • Fisk och skaldjur skall saluföras av fiskare som är auktoriserade/registrerade hos Havs- och vattenmyndigheten som förstahandsmottagare eller via dokumenterad direktförsäljning.
  • Hav- och vattenmyndigheten: www.havochvatten.se
  • Svenskodlad fisk och skaldjur kan ingå i NÄRFISKAT.
  • Medlemmar i NÄRFISKAT granskas externt, av ackrediterat certifieringsorgan – så kallad Tredjepartsverifiering.
  • Dokumentation från fångst till detaljhandel krävs för full spårbarhet.
  • Dokumentation skall vara tillgänglig för konsument vid försäljning.

Rökt Vättersik

Skyddad ursprungsbeteckning

Nu har ansökan om att ursprungsskydda Rökt Vättersik blivit godkänd av EU-kommissionen.
Skyddet innebär att den sik som tas upp ur Vättern och tillreds på angivet sätt inom 10 kilometer från Vätterns strand nu kan märkas med den rödgula ursprungsbeteckningen SUB.

Livsmedelsverkets rekommendationer

Varför är fisk nyttigt?

Fisk och skaldjur är en viktig del av kosten eftersom de innehåller näringsämnen som D-vitamin, jod och selen, vilka många svenskar idag får i sig för lite av. De innehåller även omega-3-fettsyror som DHA och EPA, som är särskilt gynnsamma för hjärt- och kärlhälsa och är essentiella för utvecklingen av hjärnan och synen hos barn.

Dietrekommendationer

Det är fördelaktigt för både vuxna och barn att äta 2-3 portioner fisk eller skaldjur per vecka, där varje portion bör vara 100-150 gram.

Konsumtionsmönster

Endast en tredjedel av svenskarna äter fisk minst två gånger i veckan, vilket är lägre än de rekommenderade nivåerna.

Särskilda råd

Vissa grupper, såsom barn och gravida, bör undvika fisk som strömming och vildfångad lax från Östersjön på grund av höga halter av dioxin och PCB

Interaktiv

Karta

Använd den interaktiva kartan för att se yrkesfiskarna runt sjön,
eller vilka restuaranger och butiker som säljer Vätterröding eller annan vild Vätterfisk!

Loading...
>